Dataset

Wmo-voorzieningen; stand, instroom, uitstroom, regio

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 05/16/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Health and care
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

In deze tabel wordt het aantal lopende, gestarte en beëindigde maatwerkvoorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) getoond. De cijfers zijn per gemeente beschikbaar en kunnen worden uitgesplitst naar type voorziening. Deze tabel is samengesteld op basis van gegevens die gemeenten aan CBS hebben geleverd in het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2019 Cijfers over 2015-2020 met de oude indeling zijn te vinden via de link 'Tabellen Wmo' in paragraaf 3.

Status van de cijfers: De cijfers over het tweede halfjaar van 2023 en heel 2023 zijn voorlopig. De cijfers over het eerste halfjaar van 2023 zijn nader voorlopig. De overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 16 mei 2024:

  • De voorlopige cijfers over het tweede halfjaar van 2023 en heel 2023 zijn toegevoegd.
  • De voorlopige cijfers over het eerste halfjaar van 2023 zijn vervangen door nader voorlopige cijfers.

Wijzigingen per 8 februari 2024: Ten behoeve van uniformiteit is de term 'maatwerkarrangement(en)' vervangen door 'maatwerkvoorziening(en)'. Dit betreft alleen een tekstuele aanpassing, de onderliggende definitie blijft hetzelfde. De aanpassing heeft geen gevolgen voor de cijfers. Het productlabel 'Overige maatwerkarrangementen' blijft ongewijzigd conform de iWmo-standaard productcode.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De definitieve cijfers over 2023 en de voorlopige cijfers over het eerste halfjaar van 2024 worden in december 2024 gepubliceerd.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85044NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85044NED

Wmo-voorzieningen (stand, instroom, uitstroom); type (hulp huishouden, ondersteuning, hulpmiddelen, verblijf en opvang, overig) per gemeente

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85044NED

Wmo-voorzieningen (stand, instroom, uitstroom); type (hulp huishouden, ondersteuning, hulpmiddelen, verblijf en opvang, overig) per gemeente