Dataset

Uitzend- en uitleenpersoneel; prijsindex, 2006 1e kwartaal = 100

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft de prijsontwikkeling per kwartaal weer van diensten van uitzend- en uitleenbedrijven. De prijsontwikkeling wordt vastgesteld aan de hand van gerealiseerde uurtarieven.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2006 1e kwartaal Frequentie: stopgezet.

Status van de cijfers Definitief.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie Door later binnengekomen informatie kunnen de definitieve cijfers afwijken van de eerder gepubliceerde voorlopige cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71490ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71490ned

Prijsindexcijfers, kwartaalmutaties, jaarmutaties en wegingsfactoren naar deelmarkten.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71490ned

Prijsindexcijfers, kwartaalmutaties, jaarmutaties en wegingsfactoren naar deelmarkten.