Dataset

Uitzend- en uitleenpersoneel; prijsindex, 2006 1e kwartaal = 100

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 24/07/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Deze tabel geeft de prijsontwikkeling per kwartaal weer van diensten van uitzend- en uitleenbedrijven. De prijsontwikkeling wordt vastgesteld aan de hand van gerealiseerde uurtarieven.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2006 1e kwartaal Frequentie: stopgezet.

Status van de cijfers Definitief.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie Door later binnengekomen informatie kunnen de definitieve cijfers afwijken van de eerder gepubliceerde voorlopige cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71490ned

Contactinformatie
Name: Centraal Bureau voor de Statistiek
Email: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71490ned

Prijsindexcijfers, kwartaalmutaties, jaarmutaties en wegingsfactoren naar deelmarkten.

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71490ned

Prijsindexcijfers, kwartaalmutaties, jaarmutaties en wegingsfactoren naar deelmarkten.