Dataset

Uitzendkrachten; waar werken ze 2008-2013

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 05/07/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

In deze tabel vindt u jaarcijfers over uitzendkrachten naar de verschillende bedrijfstakken waarin ze werkzaam zijn. De indeling naar bedrijfstakken is gebaseerd op de SBI 2008 (Standaard Bedrijfsindeling 2008). Deze cijfers zijn gebaseerd op de Enquête Beroepsbevolking (EBB). Gegevens over bedrijfstak op basis van de EBB zijn alleen bedoeld als achtergrondkenmerk en niet om het volume van een specifieke bedrijfstak weer te geven.

Gegevens beschikbaar van 2008 tot en met 2013.

Status van de cijfers: Cijfers op basis van de EBB zijn altijd definitief.

Wijzigingen per 3 maart 2015: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 4 juni 2014: De cijfers over 2013 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel is stopgezet. De actualisering van 4 juni 2014 was de laatste actualisering van deze tabel. Op 26 februari 2015 zijn nieuwe gereviseerde tabellen over de beroepsbevolking gepubliceerd. Deze revisie van de statistieken van de beroepsbevolking heeft twee onderdelen. De definities zijn aangepast aan de internationaal afgesproken definities en de gegevensverzameling is verbeterd door als eerste statistiekbureau in Europa te enquêteren via internet. Voor meer informatie over de revisie, zie de link naar de persmededeling in paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80469ned

Contactinformatie
Name: Centraal Bureau voor de Statistiek
Email: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80469ned

Uitzendkrachten naar bedrijfsklassen

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80469ned

Uitzendkrachten naar bedrijfsklassen