Dataset

Uitzendkrachten; waar werken ze 2000-2007

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Work
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

In deze tabel vindt u jaarcijfers over uitzendkrachten naar de verschillende bedrijfstakken waarin ze werkzaam zijn. De indeling naar bedrijfstakken is gebaseerd op de SBI '93 (Standaard Bedrijfsindeling '93). Deze cijfers zijn gebaseerd op de Enquête Beroepsbevolking (EBB). Gegevens over bedrijfstak op basis van de EBB zijn alleen bedoeld als achtergrondkenmerk en niet om het volume van een specifieke bedrijfstak weer te geven.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000

Status van de cijfers: Cijfers op basis van de EBB zijn altijd definitief.

Wijzigingen per 29 oktober 2010: In juli 2010 heeft het CBS een nieuwe methode ingevoerd voor het maken van de werkloosheidscijfers. Met deze nieuwe methode is het CBS voor het eerst in staat om maandcijfers te maken over de werkloosheid. Om de kwartaal- en jaarcijfers uit de EBB te laten aansluiten op deze nieuwe werkloosheidscijfers, is een verbetering van de weging doorgevoerd. Dit betekent dat alle kwartaal- en jaarcijfers op basis van de EBB vanaf 2001 zijn herzien. De jaren vóór 2001 zijn niet gereviseerd en betreffen de eerder gepubliceerde cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel is stopgezet en wordt voortgezet in de tabel Uitzendkrachten; waar werken ze

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80453ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80453ned

Uitzendkrachten naar bedrijfsklassen

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80453ned

Uitzendkrachten naar bedrijfsklassen