Dataset

Uitzendbranche; omzet en uitzenduren, 1999 - 2008, SBI'93

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft informatie over de ontwikkeling van de omzet van de uitzendbranche (SBI 745. De uitkomsten zijn uitgedrukt in indexcijfers met als basis het jaar 2000. Ook is de ontwikkeling ten opzichte van dezelfde periode van het jaar ervoor aangegeven.

Gegevens beschikbaar van: 1999 - 2008.

Status van de cijfers: Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 29 mei 2009: Deze tabel is gestopt per 4e kwartaal 2008. Het statistische onderzoek dat de basis vormt van de uitkomsten in deze tabel heeft namelijk met ingang van het 1e kwartaal 2009 een tweetal belangrijke wijzigingen ondergaan.

  • Ten eerste is de basis voor de indexcijfers verlegd van het jaar 2000 naar 2005.
  • Ten tweede is de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) van het CBS drastisch herzien.

Het CBS brengt daarom een nieuwe tabel uit. Zie voor meer informatie paragraaf 3 en 4. Deze tabel bevat de uitkomsten van een enquête die het CBS elk kwartaal houdt onder bedrijven binnen deze bedrijfstak. De enquête heeft ten doel de ontwikkeling van de geldomzet en de uitzenduren in kaart te brengen.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70765ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70765ned

Indexcijfers en ontwikkelingen van de omzet en de uitzenduren in de uitzendbranche.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70765ned

Indexcijfers en ontwikkelingen van de omzet en de uitzenduren in de uitzendbranche.