Dataset

Institutionele beleggers; direct vastgoed, veranderingen 1999 - 2014

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 12/06/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Deze tabel beschrijft de veranderingen in de beleggingen van institutionele beleggers in direct vastgoed. Het laat zien welk deel van de veranderingen ontstaat door aan- en verkopen, en welk deel door herwaarderingen. Met name voor herwaarderingen is het van belang te weten dat deze is gebaseerd op de rapportages van de beleggers.

Gegevens beschikbaar vanaf: Jaarcijfers van 1999 tot 2013, kwartaalcijfers van 2003 tot 2014.

Status van de cijfers De cijfers in deze tabel zijn tot en met 2010 definitief, de uitkomsten voor 2011 zijn nader voorlopig en voor 2012, 2013 en het 1e kwartaal 2014 voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 29 oktober 2014: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door Institutionele beleggers; direct vastgoed, veranderingen. Zie paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70684ned

Contactinformatie
Name: Centraal Bureau voor de Statistiek
Email: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70684ned

Pensioenfondsen, verzekeraars en beleggingsinstellingen. Aankoop en verkoop vastgoedbeleggingen, overige veranderingen.

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70684ned

Pensioenfondsen, verzekeraars en beleggingsinstellingen. Aankoop en verkoop vastgoedbeleggingen, overige veranderingen.