Dataset

Institutionele beleggers; vastgoedbeleggingen 1980-2016

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 13/09/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Deze tabel beschrijft de beleggingen van institutionele beleggers in vastgoed. Het laat onder andere zien dat institutionele beleggers nu veel meer indirect in vastgoed beleggen, dus via participaties in vastgoed beleggingsfondsen. Daarnaast kan worden bekeken of er meer dan wel minder wordt belegd in de verschillende soorten van direct vastgoed zoals woningen.

Gegevens beschikbaar jaarcijfers van 1980 tot en met 2016.

Status van de cijfers: De uitkomsten tot en met 2015 zijn definitief, de uitkomsten vanaf 2016 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 7 september 2018: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. In het kader van de strategische samenwerking tussen het CBS en DNB is een nieuwe taakverdeling afgesproken. Institutionele beleggers vallen daarbij expliciet onder het werkgebied van DNB. De publicatie van tabellen door het CBS met betrekking tot institutionele beleggers wordt daarom stopgezet. DNB levert uitkomsten over institutionele beleggers op aan de OECD. Meer informatie is te vinden in paragraaf 3, inclusief links naar de uitkomsten zoals gepubliceerd door de OECD.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82827NED

Contactinformatie
Name: Centraal Bureau voor de Statistiek
Email: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82827NED

Pensioenfondsen, verzekeraars en beleggingsinstellingen. Directe vastgoedbeleggingen naar type, indirecte vastgoedbeleggingen.

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82827NED

Pensioenfondsen, verzekeraars en beleggingsinstellingen. Directe vastgoedbeleggingen naar type, indirecte vastgoedbeleggingen.