Dataset

Beleggingen van institutionele beleggers 1996 - 2014

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 22/06/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Deze tabel bevat de verdeling van de beleggingen van institutionele beleggers naar type beleggingen. Het maakt op kwartaalbasis analyses mogelijk over de verschuivingen binnen de beleggingsportefeuille van institutionele beleggers. Dat kan niet alleen voor het totaal van institutionele beleggers, maar ook voor de drie groepen: pensioenfondsen, verzekeraars en beleggingsinstellingen.

Gegevens beschikbaar vanaf: Jaarcijfers van 1996 tot 2013, kwartaalcijfers van 2005 tot 2014.

Status van de cijfers De cijfers in deze tabel zijn tot en met 2010 definitief, de uitkomsten voor 2011 zijn nader voorlopig en voor 2012, 2013 en het 1e kwartaal 2014 voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 10 oktober 2014: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door Beleggingen van institutionele beleggers. Zie paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70645ned

Contactinformatie
Name: Centraal Bureau voor de Statistiek
Email: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70645ned

Totale beleggingen en procentuele verdeling naar type belegging Pensioenfondsen, verzekerings - en beleggingsinstellingen.

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70645ned

Totale beleggingen en procentuele verdeling naar type belegging Pensioenfondsen, verzekerings - en beleggingsinstellingen.