Dataset

Pensioenfondsen; beleggingen voor en na consolidatie beleggingsf. 2008-2016

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel toont de beleggingen van pensioenfondsen voor en na consolidatie van het aandelenbezit in Nederlandse beleggingsfondsen. Vanaf 2009 is dit bezit sterk toegenomen doordat diverse grote pensioenfondsen hun beleggingen hebben omgezet in aandelen in door hen opgerichte beleggingsfondsen. Met als gevolg dat pensioenfondsen in de jaren vanaf 2009 een veel groter deel van hun beleggingen uit aandelen bestaan, en een veel kleiner deel uit schuldbewijzen zoals obligaties. Door de consolidatie met de beleggingsfondsen ontstaat een meer evenwichtig beeld van de verdeling van de beleggingen.

Gegevens beschikbaar jaarcijfers van 2008 tot en met 2016.

Status van de cijfers: De uitkomsten tot en met 2015 zijn definitief, de uitkomsten voor 2016 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 7 september 2018: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. In het kader van de strategische samenwerking tussen het CBS en DNB is een nieuwe taakverdeling afgesproken. Institutionele beleggers vallen daarbij expliciet onder het werkgebied van DNB. De publicatie van tabellen door het CBS met betrekking tot institutionele beleggers wordt daarom stopgezet. DNB levert uitkomsten over institutionele beleggers op aan de OECD. Meer informatie is te vinden in paragraaf 3, inclusief links naar de uitkomsten zoals gepubliceerd door de OECD.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83113NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83113NED

Beleggingen voor en na consolidatie. Schuldbewijzen; aandelen en overige deelnemingen.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83113NED

Beleggingen voor en na consolidatie. Schuldbewijzen; aandelen en overige deelnemingen.