Dataset

Baten en lasten van Nederlands bankwezen (geconsolideerd)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner De Nederlandsche Bank
Updated 30/05/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Download (1)
  • Relations
  • Metadata

Description

Geaggregeerde macrocijfers, ontleend aan rapportages die banken in kader van het bancaire toezicht aan DNB verstrekken. Betreft cijfers van het hoogst consolideerde niveau van de bank. Binnen het kalenderjaar zijn de cijfers cumulatief. Beschikbaar vanaf 2008.

Contactinformatie
Name: info@dnb.nl
Email: info@dnb.nl

Download

Baten en lasten van geregistreerde kredietinste...

Download JSON CC-BY (4.0)

Geaggregeerde macrocijfers, ontleend aan rapportages die banken in kader van het bancaire toezicht aan DNB verstrekken. Betreft cijfers van het hoogst consolideerde niveau van de bank. Binnen het kalenderjaar zijn de cijfers cumulatief. Beschikbaar vanaf 2008.