Dataset

Verkopen energie- en waterleidingbedrijven

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 05/19/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Energy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Energie- en waterleidingbedrijven. Alle verkopen, verkopen en gros en en detail (verkoopwaarde producten, hoeveelheden energiedragers en water).

Gegevens beschikbaar vanaf 1990 t/m 2002 Frequentie: stopgezet, voortgezet als "Energie- en waterleidingbedrijven (SBI 40-41); omzet"

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie

Voor de statistiekjaren 2001 en 2002 is deze statistiek gereviseerd. De belangrijkste redenen om tot revisie over te gaan zijn de volgende:

" Het ter beschikking komen van nieuwe informatie Nieuwe informatie kan betrekking hebben op bijvoorbeeld financiële gegevens of structuurinformatie van bedrijven. Ook kunnen achteraf onjuistheden zijn geconstateerd. In voorkomende gevallen kan dit noodzaken tot bijstelling van uitkomsten. " Aanvullend onderzoek Gegevens die het CBS als onvoldoende betrouwbaar beschouwt, worden niet gepubliceerd. Door in het kader van een revisie aanvullend onderzoek te verrichten, kunnen dergelijke ontbrekende gegevens in een aantal gevallen alsnog ingevuld worden.

Deze factoren betekenen dat de hier gepubliceerde cijfers kunnen afwijken van de eerder over 2001 en 2002 gepubliceerde gegevens.

Met betrekking tot de kernvariabele totale verkoopwaarde hebben bij de Energiebedrijven (SBI 40) relatief grote bijstellingen plaatsgevonden. Dit is het gevolg van het beschikbaar komen van nieuwe informatie over de structuur van bedrijven.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=07145

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/07145

Energie - en waterleidingbedrijven. Alle verkopen, verkopen en gros en en detail (verkoopwaarde producten, hoeveelheden energiedragers en water)

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/07145

Energie - en waterleidingbedrijven. Alle verkopen, verkopen en gros en en detail (verkoopwaarde producten, hoeveelheden energiedragers en water)