Dataset

Drinkwater huishoudelijk verbruik; tarieven waterleidingbedrijven 1997-2013

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

De tarieven van de waterleidingbedrijven worden verzameld door de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland (VEWIN). VEWIN maakt jaarlijks een overzicht van de tarieven van de waterleidingbedrijven met hun voorzieningsgebied en stelt deze ter beschikking aan het CBS. Op grond van deze informatie worden het hoogste, laagste en het gemiddelde tarief berekend. De bedragen zijn exclusief BTW, maar inclusief grondwaterbelasting, vastrecht en belasting op leidingwater. Deze laatste is ingevoerd per 1-1-2000. Per 1-1-2012 is grondwaterbelasting afgeschaft.

Gegevens zijn beschikbaar van 1997 tot en met 2013

Status van de cijfers: De gepubliceerde prijzen zijn direct definitief.

Wijzigingen per 01012014 Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37611

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37611

Tarieven waterleidingbedrijven volgens VEWIN. Hoogste, laagste en gemiddelde tarief.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37611

Tarieven waterleidingbedrijven volgens VEWIN. Hoogste, laagste en gemiddelde tarief.