Dataset

Productiestatistiek van de energie- en waterleidingbedrijven

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Energy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

In deze publicatie wordt de exploitatierekening gepresenteerd van:

  • energie- en waterleidingbedrijven, totaal (SBI93 40/41)
  • elektriciteitsproductiebedrijven (SBI93 400010)
  • energiedistributiebedrijven, incl. warmte kracht centrales (>50 GWh/jaar) welke in joint-venture verband worden geexpoiteerd door energiedistributiebedrijven en industriele bedrijven (SBI93 400020 en 400030).
  • waterleidingbedrijven, excl. multi-utility bedrijven (SBI93 4100).

Van de verkopen wordt voor elk van de producten elektriciteit, gas, warmte en water een uitsplitsing gegeven naar de verbruikersgroepen klein- en grootverbruik. Daarbij worden behalve de waarden ook de bijbehorende hoeveelheden en de aantallen aansluitingen weergegeven. De winning van gas wordt niet gerekend tot deze sbi, maar valt onder de delfstoffen- winning.

Gegevens beschikbaar over de jaren 1992 t/m 2000. Frequentie: stopgezet, voortgezet als "Energie en waterleiding, alle bedrijven"

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=7310SLEN

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/7310SLEN

Exploitatierekening van energie - en waterleidingbedrijven, inclusief uitsplitsingen van verkopen en aantallen aansluitingen naar

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/7310SLEN

Exploitatierekening van energie - en waterleidingbedrijven, inclusief uitsplitsingen van verkopen en aantallen aansluitingen naar