Dataset

Caribisch Nederland; minimumuurloon voor 16 jaar en ouder, 2009-2016

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft de minimumuurlonen op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (Caribisch Nederland).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2009

Status van de cijfers: Alle cijfers van 2009 tot met 2016 zijn definitief.

Wijzigingen per 27 oktober 2017: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Het CBS publiceert geen nieuwe cijfers over de minimumlonen van Caribisch Nederland. Meer over minimumloonbedragen, zie paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81239ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81239ned

Minimumuurloon Regio, periode en leeftijd

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81239ned

Minimumuurloon Regio, periode en leeftijd