Dataset

Caribisch NL; inkomen tot ijkpunt voor sociaal minimum, 2018 – 2019

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Caribbean Parts of the Kingdom
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over (personen in) particuliere huishoudens met inkomen tot aan het ijkpunt voor het sociaal minimum in Caribisch Nederland; de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Dit ijkpunt is door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voor een aantal huishoudenstypen vastgesteld. Voor zowel de huishoudens, personen als minderjarige kinderen worden de gegevens in absolute aantallen en in procenten (ten opzichte van de populatie waarvoor een ijkpunt vastgesteld is) weergegeven. Ook wordt er gedifferentieerd naar verschillende niveaus ten opzichte van het ijkpunt voor het sociaal minimum.

Populatie: De onderzoekspopulatie bestaat uit de bevolking in particuliere huishoudens met een waargenomen inkomen. Peildatum is 31 december van het verslagjaar.

Gegevens beschikbaar van 2018 tot en met 2019.

Status van de cijfers: De cijfers over 2018 zijn definitief. De cijfers over 2019 zijn voorlopig.

Wijzigingen 30 juni 2022: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Vanwege opnieuw vastgestelde ijkpunt bedragen wordt deze tabel vervangen (zie relevante links).

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84786NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84786NED

Huishoudens (relatief) - Personen (relatief) - Kinderen (relatief) Caribisch Nederland - Inkomensgrens

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84786NED

Huishoudens (relatief) - Personen (relatief) - Kinderen (relatief) Caribisch Nederland - Inkomensgrens