Dataset

Bijzondere bijstand aan huishoudens met minimum inkomen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 07/24/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Bijzondere bijstand aan huishoudens met een minimum inkomen naar samenstelling huishouden, sociaal - economische categorie en leeftijd 1999 - 2000 Gewijzigd op 26 april 2004. Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37707

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37707

Bijzondere bijstand aan huishoudens met een minimum inkomen naar samenstelling huishouden, sociaal - economische categorie en leeftijd

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37707

Bijzondere bijstand aan huishoudens met een minimum inkomen naar samenstelling huishouden, sociaal - economische categorie en leeftijd