Dataset

Gemiddelde WOZ-waarde van woningen op 1 januari; eigendom, regio

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 11/21/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Housing
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

In deze tabel wordt de gemiddelde WOZ-waarde van woningen per 1 januari gepubliceerd. De cijfers zijn uitgesplitst naar het eigendom van de woning (uitgezonderd woningen waarvan het eigendom onbekend is) en naar regionale indeling. Onder de regionale indeling is een uitsplitsing gemaakt naar Nederland totaal, landsdeel, provincie, COROP-gebied en gemeente. Voor gemeenten waar een gemeentelijke herindeling heeft plaatsgevonden zijn de cijfers tussen de jaren niet goed vergelijkbaar.

Populatie: De populatie is de woningvoorraad volgens de BAG op 1 januari, zoals vastgesteld door het CBS.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2019

Status van de cijfers: De cijfers met de totale gemiddelde WOZ-waarde van 2019, 2020 en 2021 zijn definitief en op basis van het LVWOZ-extract van oktober 2022. De cijfers met de totale gemiddelde WOZ-waarde van 2022 zijn definitief en op basis van het LVWOZ-extract van oktober 2023. De cijfers met de totale gemiddelde WOZ-waarde van 2023 zijn nader-voorlopig en op basis van het LVWOZ-extract van oktober 2023.

Wijzigingen per 21 november 2023: De cijfers van 2023 zijn nader voorlopig en bevatten de eigendomsuitsplitsingen. De cijfers van 2022 zijn definitief geworden.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In juli 2024 verschijnen de cijfers van 2024, maar dan nog zonder de eigendomsuitsplitsingen.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85036NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85036NED

Gemiddelde WOZ-waarde van woningen verblijfsobjecten met een woonfunctie, eigendom, regio

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85036NED

Gemiddelde WOZ-waarde van woningen verblijfsobjecten met een woonfunctie, eigendom, regio