Dataset

Arbeidsverleden bevolking afgelopen 4 jaar, regio(indeling 2019), 2004-2018

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Employment opportunities
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over het arbeidsverleden van de Nederlandse bevolking (van 15 jaar of ouder) in de afgelopen 4 jaar die op 31 december van het verslagjaar zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. De cijfers over het arbeidsverleden in de afgelopen 4 jaar zijn onderverdeeld naar voortdurend werkzaam, gedeeltelijk werkzaam en niet-werkzaam en zijn gebaseerd op een aaneengesloten werkperiode van 4 jaar. De gegevens over het arbeidsverleden zijn nog verder uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, migratieachtergrond en regio. De regiogegevens zijn gebaseerd op de regionale indeling van 1 januari 2019. Personen die werkzaam zijn bij internationale organisaties worden in de huidige tabel als werkend beschouwd. Dit geldt vanaf het peiljaar 2011.

Gegevens beschikbaar: 2004 t/m 2018

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief, met uitzondering van het jongste verslagjaar 2018. De uitkomsten in deze tabel zijn gepresenteerd naar de gemeentelijke indeling van 1 januari 2019.

Wijzigingen per 4 februari 2021: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers: Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Arbeidsverleden bevolking afgelopen 4 jaar, regio (indeling 2020). Zie paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84697NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84697NED

Arbeidsverleden, arbeidsparticipatie, werkgelegenheid van Nederlandse Bevolking voortdurend werkzaam, gedeeltelijk werkzaam, niet-werkzaam

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84697NED

Arbeidsverleden, arbeidsparticipatie, werkgelegenheid van Nederlandse Bevolking voortdurend werkzaam, gedeeltelijk werkzaam, niet-werkzaam