Dataset

Arbeidsverleden van Nederlandse bevolking in de afgelopen 4 jaar, 2004-2011

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Employment opportunities
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft informatie over het arbeidsverleden van personen van 15 jaar of ouder die op 31 december Nederland woonachtig waren. Over een periode van 4 jaar voorafgaande aan deze datum is vastgesteld per maand of de persoon behoorde tot Nederlandse bevolking en zo ja of men werkzaam was in die maand.

Gegevens beschikbaar van 2004 tot en met 2011.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief. De uitkomsten in deze tabel zijn gepresenteerd naar de gemeentelijke indeling van 1 januari 2012.

Wijzigingen per 4 februari 2016: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 2 mei 2014: Voor de verslagjaren 2004 tot en met 2011 waren de cijfers voor de herkomstgroepering westers en niet-westers allochtoon verwisseld. Dat is nu gecorrigeerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82206NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82206NED

Werk(zaam) en geen werk bekeken over periode van 4 jaar Geslacht, leeftijd, herkomst en regio (gemeente en hoger)

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82206NED

Werk(zaam) en geen werk bekeken over periode van 4 jaar Geslacht, leeftijd, herkomst en regio (gemeente en hoger)