Dataset

Arbeidsverleden bevolking afgelopen 4 jaar, regio(indeling 2016), 2004-2015

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Employment opportunities
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over het arbeidsverleden van de Nederlandse bevolking (van 15 jaar of ouder) in de afgelopen 4 jaar die op 31 december zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. De cijfers over het arbeidsverleden in de afgelopen 4 jaar zijn uitgesplitst naar voortdurend werkzaam, gedeeltelijk werkzaam en niet- werkzaam en zijn gebaseerd op een aaneengesloten werkperiode van 4 jaar. De uitkomsten zijn gebaseerd op de regionale indeling van 1 januari 2016.

Gegevens beschikbaar van 2004 tot en met 2015

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief, met uitzondering van het jongste verslagjaar 2015. De uitkomsten in deze tabel zijn gepresenteerd naar de gemeentelijke indeling van 1 januari 2016.

Wijzigingen per 18 mei 2018 Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers: Deze tabel is stopgezet. Voor de vervanger van deze tabel, zie paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83725NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83725NED

Arbeidsverleden, arbeidsparticipatie, werkgelegenheid van Nederlandse bevolking voortdurend werkzaam, gedeeltelijk werkzaam, niet-werkzaam

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83725NED

Arbeidsverleden, arbeidsparticipatie, werkgelegenheid van Nederlandse bevolking voortdurend werkzaam, gedeeltelijk werkzaam, niet-werkzaam