Dataset

Arbeidsverleden bevolking afgelopen 4 jaar, regio-indeling 2015, 2004-2014

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Employment opportunities
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel is per 31 mei 2017 stopgezet. De reden hiervoor is dat er op 31 mei 2017 een nieuwe tabel is gepubliceerd op basis van de regio-indeling van 2016 (zie paragraaf 3).

Deze tabel bevat cijfers over het arbeidsverleden van de Nederlandse bevolking (van 15 jaar of ouder) in de afgelopen 4 jaar die op 31 december zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. De cijfers over het arbeidsverleden in de afgelopen 4 jaar zijn uitgesplitst naar voortdurend werkzaam, gedeeltelijk werkzaam en niet- werkzaam en zijn gebaseerd op een aaneengesloten werkperiode van 4 jaar. De uitkomsten zijn gebaseerd op de regionale indeling van 1 januari 2015.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2004 tot en met 2014.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief, met uitzondering van het jongste verslagjaar 2014. De uitkomsten in deze tabel zijn gepresenteerd naar de gemeentelijke indeling van 1 januari 2015.

Wijzigingen per 31 mei 2017 Tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers: Tabel is stopgezet. Cijfers nieuwere jaren zijn opgenomen in de tabel Arbeidsverleden bevolking afgelopen 4 jaar, gemeentelijke indeling 2016, zie paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83047NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83047NED

Arbeidsverleden, arbeidsparticipatie, werkgelegenheid van Nederlandse bevolking voortdurend werkzaam, gedeeltelijk werkzaam, niet-werkzaam

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83047NED

Arbeidsverleden, arbeidsparticipatie, werkgelegenheid van Nederlandse bevolking voortdurend werkzaam, gedeeltelijk werkzaam, niet-werkzaam