Dataset

Research en development(R&D);bedrijfstakken(SBI'93), grootteklasse '02-'07

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 26/04/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

De tabel bevat gegevens over de activiteiten op het gebied van research en development (R&D) van bedrijven, publieke onderzoeksinstellingen en universiteiten in Nederland. Het gaat daarbij om:

  • het aantal bedrijven en instellingen met eigen R&D-activiteiten;
  • de uitgaven ten behoeve van de R&D verricht met eigen personeel;
  • het R&D-personeel, zowel weergegeven in aantallen werkzame personen als in aantallen arbeidsjaren. De gegevens hebben betrekking op bedrijven en researchinstellingen met 10 en meer werkzame personen. Peildatum daarbij is 31 december. De gegevens zijn uitgesplitst naar bedrijfstak (industrie, diensten en overige bedrijfstakken) en bedrijfsgrootte (10 tot 50 werkzame personen, 50 tot 250 werkzame personen en 250 en meer werkzame personen).

Gegevens beschikbaar van 2002 tot en met 2007.

Wijzigingen per 6 maart 2014: Geen, de tabel is stopgezet.

Status van de cijfers: De cijfers zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70919ned

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
Email: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70919ned

R&D-uitgaven, R&D-personeel, aantal bedrijven met eigen R&D Bedrijfstakken/branches (SBI’93), grootteklasse

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70919ned

R&D-uitgaven, R&D-personeel, aantal bedrijven met eigen R&D Bedrijfstakken/branches (SBI’93), grootteklasse