Dataset

Gemeenterekeningen; balans naar regio en grootteklasse

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 24/07/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Deze tabel bevat cijfers over de balanssamenstelling van gemeenten naar grootteklasse en naar regio. De bedragen zijn zowel in miljoenen euro’s als in euro's per inwoner vermeld. De gepresenteerde cijfers zijn gebaseerd op gegevens die aansluiten op de definities en indelingen die de gemeenten zelf hanteren in hun administratie. Deze gegevens worden aan het CBS geleverd via de enquête 'Informatie voor derden' (Iv3). De voorschriften voor deze enquête zijn vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording voor gemeenten en provincies (BBV).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2004.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn bij eerste publicatie voorlopig. Als er zich wijzigingen voordoen is dit het gevolg van het beschikbaar komen van nieuwe of geactualiseerde gegevens.

Wijzigingen per: 16 december 2020 De voorlopige cijfers voor 2019 zijn opgenomen. De cijfers voor 2018 zijn nu definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe balanscijfers worden uiterlijk twaalf maanden na de verslagperiode geplaatst. De cijfers kunnen worden bijgesteld op grond van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal. Over het algemeen zijn de bijstellingen gering van omvang. De bijstellingen worden doorgevoerd op het moment dat een nieuw jaarcijfer aan de reeks wordt toegevoegd.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71231ned

Contactinformatie
Name: Centraal Bureau voor de Statistiek
Email: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71231ned

Balansposten volgens voorschriften Besluit begroting en verantwoording gemeentes naar regio en gemeentegrootteklasse.

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71231ned

Balansposten volgens voorschriften Besluit begroting en verantwoording gemeentes naar regio en gemeentegrootteklasse.