Dataset

Algemene bijstand; uitkeringen op grond van de WWB, 1998-2011

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

De tabel geeft inzicht in het aantal uitkeringen dat is toegekend op grond van de de Wet werk en bijstand (WWB). De WWB is per 1 januari 2004 in de plaats gekomen van de Algemene bijstandswet (Abw).

De gegevens zijn uitgesplitst naar de volgende persoons- en uitkeringskenmerken:

  • geslacht;
  • leeftijd;
  • regio;
  • leefvorm;
  • uitkeringsduur.

Let op: Een WWB-uitkering is bedoeld voor huishoudens. Hoewel voor (echt)paren geldt dat beide partners voor gelijke delen recht hebben op de uitkering, is er toch sprake van één uitkering. De uitkomsten geven daarom niet het aantal personen weer dat afhankelijk is van een WWB-uitkering, maar het aantal huishoudens waaraan de WWB-uitkering is toegekend.

Tot januari 2005 werden bij uitkeringen aan (echt)paren door het CBS alleen de kenmerken in beschouwing genomen van degene die door de gemeente als aanvrager werd beschouwd. Bij de cijfers vanaf januari 2005 worden bij het toedelen van uitkeringen aan (echt)paren, de persoonskenmerken overgenomen van de oudste persoon van het (echt)paar.

Met ingang van 1 januari 2012 is een aantal wetten gewijzigd. Zo zijn de Wet investeren in jongeren (WIJ) en de Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) afgeschaft. Jongeren (tot 27 jaar) en kunstenaars vallen vanaf 2012 weer onder de WWB (Wet werk en bijstand). Daarnaast is in de WWB de huishoudinkomenstoets geïntroduceerd. Nieuw is ook het gezinsbegrip in de bijstand. Als gevolg van deze wijzigingen is er vertraging opgetreden in de aanlevering van gegevens richting CBS. Daarnaast voert het CBS kwaliteitsonderzoek uit op de ontvangen cijfers.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1998

Status van de cijfers: de cijfers tot en met december 2011 zijn definitief.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: de cijfers over de maand december 2011 zijn definitief geworden.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De tabel is stopgezet in verband met het afschaffen van de Wet investeren in jongeren (WIJ) per 1 januari 2012.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80725ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80725ned

Uitkeringen algemene bijstand, periodiek algemeen, naar regio. Geslacht, leeftijd, leefvorm en duur.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80725ned

Uitkeringen algemene bijstand, periodiek algemeen, naar regio. Geslacht, leeftijd, leefvorm en duur.