Dataset

Algemene bijstand; uitkeringen op grond van de WWB, 1998-2012

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft inzicht in het aantal uitkeringen op grond van de Wet werk en bijstand (WWB). De WWB is per 1 januari 2004 in de plaats gekomen van de Algemene bijstandswet (Abw).

Per 1 januari 2012 zijn de Wet investeren in jongeren (WIJ) en de Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) ingetrokken. Personen tot 27 jaar en kunstenaars kunnen in aanmerking komen voor een WWB-uitkering.

De gegevens zijn uitgesplitst naar de volgende kenmerken:

  • geslacht;
  • leeftijd;
  • regio;
  • leefvorm;
  • uitkeringsduur.

Een WWB-uitkering is bedoeld voor huishoudens. Hoewel voor (echt)paren geldt dat beide partners voor gelijke delen recht hebben op de uitkering, is er toch sprake van één uitkering.
Tot januari 2005 werden bij uitkeringen aan (echt)paren door het CBS alleen de kenmerken in beschouwing genomen van degene die door de gemeente als aanvrager werd beschouwd. Bij de cijfers vanaf januari 2005 worden bij het toedelen van uitkeringen aan (echt)paren, de kenmerken overgenomen van de oudste persoon van het(echt)paar.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1998

Status van de cijfers: tot en met december 2012 definitief.

Wijzigingen per 26 april 2013: de cijfers over 2012 zijn nu definitief vastgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De tabel is stopgezet. Vanaf 2013 is informatie over bijstandsuitkeringen gesplitst in informatie over uitkeringen en informatie over personen met een uitkering. Het accent ligt daarbij meer op personen met een uitkering. Informatie over uitkeringen blijft wel beschikbaar, maar is ontdaan van persoonskenmerken als geslacht en leeftijd. De informatie uit deze tabel is gesplitst over twee tabellen:

  • voor informatie over bijstandsuitkeringen: tabel WWB-uitkeringen; uitkeringsgrondslag, regio's
  • voor informatie over personen met een bijstandsuitkering: tabel Personen met WWB; persoonskenmerken.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80724ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80724ned

Uitkeringen algemene bijstand, periodiek algemeen, naar regio. Geslacht, leeftijd, leefvorm en duur.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80724ned

Uitkeringen algemene bijstand, periodiek algemeen, naar regio. Geslacht, leeftijd, leefvorm en duur.