Dataset

BO_Districtsgrens

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Waterschap Hunze en Aa's (Waterschap)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Organisation and policy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Districtsgrenzen beheer en onderhoud, afdeling VVW.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

OpenData:BO_Districtsgrens

OGC:WMS Publiek domein

https://opendata.hunzeenaas.nl/geoserver/wms

BO_Districtsgrens

BO_Districtsgrens

OGC:WFS Publiek domein

https://opendata.hunzeenaas.nl/geoserver/wfs

BO_Districtsgrens

Data schemes

Feature catalogus BO_Districtsgrens

JSON Publiek domein
name code type description
name Global ID code GUID type VARCHAR description Global ID
name objectid code OBJECTID type VARCHAR description objectid
name soort beheer en onderhoud begrenzing code SOORT_BEGRENZING type VARCHAR description Soort beheer en onderhoud begrenzing
name status beheer en onderhoud district code STATUS type VARCHAR description De status van het beheer en onderhoud district. Gerealiseerd, planvorming, buiten bedrijf of niet meer aanwezig.
name datum object aangemaakt code CREATED_DATE type DATE description De datum waarop het object is aangemaakt in de database.
name datum object gewijzigd code LAST_EDITED_DATE type DATE description Datum waarop het object voor het laatst is aangepast.
name datum kopie bronsysteem code DATUM_LAADACTIE_ETL type DATETIME description De datum waarop er een kopie is gemaakt van het bron systeem.
name Primary Key code RECID type NUMERIC description Primary Key
name beheer en onderhoud district code DISTRICT type VARCHAR description Het beheer en onderhoud district
name datum vastgesteld code DATUM_VASTGESTELD type VARCHAR description De datum waarop de begrenzing is vastgesteld.