Dataset

Ziekteverzuim; bedrijfstakken (SBI 93), grootteklassen, 2004-3e kw 2011

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 26/04/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Ziekteverzuimpercentage Bedrijfssector; bedrijfstak; bedrijfsklasse en bedrijfsgrootte 1e kwartaal 2004 - 3e kwartaal 2011 Gewijzigd op 07 mei 2013. Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71737ned

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
Email: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71737ned

Ziekteverzuimpercentage Bedrijfssector; bedrijfstak; bedrijfsklasse en bedrijfsgrootte

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71737ned

Ziekteverzuimpercentage Bedrijfssector; bedrijfstak; bedrijfsklasse en bedrijfsgrootte