Dataset

Door stakingen verloren arbeidsdagen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Working conditions
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Onderwerpen: Betrokken werknemers, verloren arbeidsdagen, wijze van uitroepen, wijze van beëindigen, duur, geschilpunt, economische activiteiten (SBI'93).
Selecties: Perioden. Verschijningsfrequentie: 1 x per jaar. Verslagperiode: 1993-2000. Deze tabel wordt niet voortgezet. De gegevens over werkstakingen worden met ingang van het verslagjaar 1999 gepubliceerd in de nieuwe tabel "Werkstakingen", die een gewijzigde opzet en een uitbreiding van het aantal variabelen heeft (zie 2).

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37835sta

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37835sta

Stakingen, betrokken werknemers, verloren arbeidsdagen, wijze van uitroepen en beëindigen, duur, geschilpunt, economische activiteiten.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37835sta

Stakingen, betrokken werknemers, verloren arbeidsdagen, wijze van uitroepen en beëindigen, duur, geschilpunt, economische activiteiten.