Dataset

Werkstakingen: geschillen, verloren arbeidsdagen, werknemers; kenmerken

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 05/01/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Working conditions
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

De tabel bevat gegevens over het aantal geschillen, aantal verloren arbeidsdagen en gemiddeld aantal betrokken werknemers van werkstakingen in Nederland. De gegevens zijn uit te splitsen naar:

  • geschilpunt;
  • wijze van uitroepen;
  • wijze van beëindigen;
  • stakingsduur in werkdagen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1999.

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen per 1 mei 2024: De cijfers over 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers: In april/mei 2025 worden de cijfers over 2024 toegevoegd.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=60061ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/60061ned

Geschillen, verloren arbeidsdagen en betrokken werknemers Oorzaak geschil en Uitroepen van de staking

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/60061ned

Geschillen, verloren arbeidsdagen en betrokken werknemers Oorzaak geschil en Uitroepen van de staking