Dataset

Linked data versie van Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Dienst voor het kadaster en de openbare registers (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Onbekende licentie
Thema
  • Spatial planning
Publicity level Restricted
Metadata Download (XML/RDF)

Description

De BGT, Basisregistratie Grootschalige Topografie, wordt de gedetailleerde grootschalige basiskaart (digitale kaart) van heel Nederland, beschikbaar gesteld als Linked Data. Hierin zijn op een eenduidige manier de ligging van alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en (landbouw)terreinen geregistreerd.

Landing page: http://www.kadaster.nl/

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Onbekende licentie

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: http://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/eng/resources.get?uuid=d0be2fa8-9cae-49a1-a918-ba41861ce706&fname=BGT.png
Gegenereerde grafische weergave

Documentation

BGT LD

HTML Onbekende licentie
Download: https://data.labs.kadaster.nl/

Basisregistratie Grootschalige Topografie Linked Data