Dataset

Gesubsidieerde projecten Provinciale Impuls Wonen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zeeland (Provincie)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Organisation and policy
  • Spatial planning
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Projecten die vanuit de Provinciale Impuls Wonen subsidie hebben ontvangen. Het zijn projecten waarbij sloop, sloop en nieuwbouw of samenvoeging van woningen heeft plaatsgevonden.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/ruimte/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=ruimte%3Ageorok_sbsprjvpn&bbox=15963.8365999982%2C360536.6908%2C74276.1011000015%2C416825.858100001&width=768&height=741&srs=EPSG%3A28992&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

georok_sbsprjvpn

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/ruimte/wms?request=GetCapabilities

Gesubsidieerde projecten Provinciale Impuls Wonen (PIW)

georok_sbsprjvpn

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/ruimte/wfs?request=GetCapabilities

Gesubsidieerde projecten Provinciale Impuls Wonen (PIW)