Dataset

Werknemers; meer/minder willen werken 1992-2013

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Work
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens waaruit blijkt of werknemers meer of minder uren willen werken of dat ze hetzelfde aantal uren willen blijven werken. Deze gegevens worden verder uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, kinderen in het huishouden, de feitelijke arbeidsduur van de persoon en bedrijfssector.

Gegevens beschikbaar van 1992-2013.

Status van de cijfers De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 14 augustus 2015: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 8 april 2014: De cijfers over 2013 zijn aan deze tabel toegevoegd. De SBI gegevens over 2012 en 2013 zijn nog niet beschikbaar.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel is stopgezet. De actualisering van 8 april 2014 was de laatste actualisering van deze tabel. Op 26 februari 2015 zijn nieuwe gereviseerde tabellen over de beroepsbevolking gepubliceerd. Deze revisie van de statistieken van de beroepsbevolking heeft twee onderdelen. De definities zijn aangepast aan de internationaal afgesproken definities en de gegevensverzameling is verbeterd door als eerste statistiekbureau in Europa te enquêteren via internet. Voor meer informatie over de revisie, zie de link naar de persmededeling in paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71948ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71948ned

Werknemers die meer/minder uren willen werken, aantallen en procenten naar geslacht en andere kenmerken

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71948ned

Werknemers die meer/minder uren willen werken, aantallen en procenten naar geslacht en andere kenmerken