Dataset

Werknemers; meer/minder willen werken 1992-2006

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Terms of employment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

De gegevens in deze tabel zijn gebaseerd op de Enquête beroepsbevolking (EBB). De EBB is een onderzoek dat door het CBS wordt uitgevoerd om informatie te verzamelen over de relatie tussen mens en arbeidsmarkt. Hierbij worden kenmerken van personen in verband gebracht met hun huidige dan wel toekomstige positie op de arbeidsmarkt.

Vanwege een nieuwe weegmethode van de EBB zijn alle EBB tabellen stopgezet en verplaatst naar het archief. In plaats hiervan worden nieuwe tabellen gemaakt. In deze nieuwe tabellen zijn de cijfers met een nieuwe weegmethode gecorrigeerd tot en met 2001. Vanaf 2001 is het daarnaast ook mogelijk om voor een beperkte set van variabelen kwartaalcijfers te publiceren. De jaren voor 2001 zijn niet gecorrigeerd en betreffen de eerder gepubliceerde cijfers. Een uitgebreide beschrijving van de nieuwe weegmethode van de EBB is te vinden op de themapagina.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1992

Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers Cijfers op basis van de EBB zijn altijd definitief.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie Gecorrigeerd per: 29 oktober 2007 Reden correctie: De cijfers van 2000-2005 zijn veranderd ten opzichte van de vorige versie. Deze verandering heeft te maken met een correctie in de variabelen

  • Wil meer werken
  • Wil minder uren werken/stoppen met werken De variabele wil minder uren werken/stoppen met werken was voor de jaren 2000-2005 inclusief gegevens onbekend. Voor het jaar 2006 is besloten de gegevens onbekend toe te wijzen aan de variabele Wil meer werken. Om de cijfers vergelijkbaar te houden zijn de gegevens voor 2000-2005 ook gecorrigeerd. Het betreft een correctie van ongeveer 9000 werknemers per jaar.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Stopgezet

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70920NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70920NED

Werknemers, meer of minder uren willen werken. Naar geslacht en andere kenmerken.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70920NED

Werknemers, meer of minder uren willen werken. Naar geslacht en andere kenmerken.