Dataset

Werknemersenquête met informatie over werknemers in de zorg- en welzijnssector (23-10-2019 - 28-05-2020)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Health and care
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

In de werknemersenquête (WNE) wordt informatie verzameld over werknemers die werkzaam zijn in de zorg- en welzijnssector. Het gaat daarbij om informatie over arbeidskenmerken zoals het aantal uren dat men werkzaam is en het beroep dat men heeft. Daarnaast gaat het over de thema's scholing en vaardigheden, en gezond en veilig werken. Het onderzoek wordt twee keer per jaar uitgevoerd, een aantal kernvragen komt in elke meting terug, andere onderwerpen eens per jaar of worden per meting bepaald. Het CBS voert dit onderzoek uit in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn. In het AZW programma worden tien branches onderscheiden.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Voor dit onderzoek is een steekproef getrokken uit de Polisadministratie. Daarbij gaat het om werknemers die in de zorg- en welzijnsector werkzaam zijn. Voor het bepalen of ze in deze sector werkzaam zijn, wordt de Standaard Bedrijfsindeling gebruikt. Voor het onderzoek is een roterend panel samengesteld. Respondenten doen maximaal vier keer mee aan het onderzoek, per meting stopt daardoor een groep respondenten en ook komen er nieuwe respondenten bij. Bij het trekken van de steekproef wordt rekening gehouden met de tien branches. De uitkomsten worden door een weging gecorrigeerd voor non-respons en opgehoogd naar het totaal aantal werknemers in de zorg- en welzijnssector.

Populatie

Werknemers in de zorg- en welzijnssector. Deze sector is afgebakend op basis van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI).

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e4108045cbe3

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier