Dataset

Werkloze beroepsbevolking; baanvindduur 2002-2014 (12-uur)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Work
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel gaat over de verwachte baanvindduur van werklozen van 15 tot 65 jaar in Nederland. Hiermee kan jaarlijks de duur in maanden worden vastgesteld die werklozen nodig hebben om een baan te vinden. Er wordt onderscheid gemaakt naar:

  • 0 tot 6 maanden,
  • 6 tot 12 maanden,
  • 12 tot 24 maanden,
  • 24 maanden of meer.

De cijfers in de tabel worden verbijzonderd naar geslacht, leeftijd, migratieachtergrond, opleidingsniveau, werkloosheidsduur en positie voor aanvang werkloosheid. De cijfers in de tabel zijn gebaseerd op de Enquête Beroepsbevolking (EBB).

Gegevens beschikbaar van 2002 tot en met 2014

Status van de cijfers De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 31 mei 2018: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. De actualisering van 13 februari 2015 was de laatste actualisering van deze tabel. Cijfers over baanvindduur van werklozen worden door het CBS in het vervolg gepubliceerd in maatwerktabellen en artikelen.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81031ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81031ned

Baanvindduren werkloze beroepsbevolking naar geslacht, leeftijd, herkomst, opleidingsniveau, werkloosheidsduur

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81031ned

Baanvindduren werkloze beroepsbevolking naar geslacht, leeftijd, herkomst, opleidingsniveau, werkloosheidsduur