Dataset

Baanvinders, baanwisselaars en onbenut arbeidsaanbod 2003-2013

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over baanvinders, baanwisselaars en het onbenut arbeidsaanbod. Deze gegevens zijn uitgesplitst naar geslacht en andere kenmerken zoals leeftijd, herkomst en opleidingsniveau.

De gegevens over baanwisselaars, baanvinders en onbenut arbeidsaanbod voor de jaren 2001 en 2002 zijn tijdelijk niet beschikbaar. Dit heeft te maken met een trendbreuk die is geconstateerd in deze gegevens. Deze breuk wordt eerst onderzocht waarna de cijfers eventueel aangepast worden en vervolgens weer beschikbaar worden gesteld.

Gegevens beschikbaar van 2003 t/m 2013.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 19 november 2014: Cijfers over het jaar 2013 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel is stopgezet. De actualisering van 19 november 2014 was de laatste actualisering van deze tabel. Op 26 februari 2015 zijn nieuwe gereviseerde tabellen over de beroepsbevolking gepubliceerd. Deze revisie van de statistieken van de beroepsbevolking heeft twee onderdelen. De definities zijn aangepast aan de internationaal afgesproken definities en de gegevensverzameling is verbeterd door als eerste statistiekbureau in Europa te enquêteren via internet. Voor meer informatie over de revisie, zie de link naar de persmededeling in paragraaf 3. Een link naar vergelijkbare gegevens over personen die een baan vinden of wisselen van baan is ook te vinden in paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80597ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80597ned

Baanvinders, baanwisselaars en onbenut arbeidsaanbod naar geslacht en andere achtergrondkenmerken

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80597ned

Baanvinders, baanwisselaars en onbenut arbeidsaanbod naar geslacht en andere achtergrondkenmerken