Dataset

Maandelijkse cijfers werkloze en werkzame beroepsbevolking 2001 - mei 2010

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Work
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze publicatie geeft een overzicht van de ontwikkeling van de werkloze en de werkzame beroepsbevolking, de niet-beroepsbevolking, de arbeidsparticipatie en het werkloosheidspercentage. Uitkomsten over de werkloze beroepsbevolking zijn beschikbaar volgens zowel de nationale als de internationale definitie. De gegevens worden naar leeftijd en geslacht gepubliceerd in de vorm van driemaandsgemiddelden.

Naast de oorspronkelijke cijfers over de beroepsbevolking volgens nationale definitie worden ook cijfers gepubliceerd die zijn gecorrigeerd voor seizoensinvloeden.

De gegevens in deze publicatie zijn vooral gebaseerd op de Enqu^te Beroepsbevolking en sluiten aan op de Arbeidsrekeningen, een ge

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70173ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70173ned

Werkzame en werkloze beroepsbevolking, niet beroepsbevolking, werkloosheidspercentage naar seizoenscorrectie, geslacht en leeftijd.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70173ned

Werkzame en werkloze beroepsbevolking, niet beroepsbevolking, werkloosheidspercentage naar seizoenscorrectie, geslacht en leeftijd.