Dataset

Werkgelegenheid, arbeidsduur en lonen van werknemers

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Employment opportunities
  • Work
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Om een statistische beschrijving van de arbeidsmarkt te kunnen geven, heeft het CBS een geïntegreerd stelsel van gegevens over arbeid ontwikkeld, de arbeidsrekeningen. De publicatie die u nu heeft geopend bevat arbeidsmarktgegevens uit deze arbeidsrekeningen, zoals gegevens over werkzame personen en werknemers, banen en het arbeidsvolume. Deze gedetailleerde gegevens zijn ook te vinden in de tabellen over arbeid in de papieren publicatie Nationale rekeningen. In toelichting 9.9 van deze papieren publicatie vindt men meer informatie over de onderwerpen die betrekking hebben op arbeid.

Deze tabel is stopgezet. Gegevens zijn beschikbaar vanaf 2001 tot en met 2010. 2001 eerste kwartaal tot en met 2011 eerste kwartaal.

Reden stopzetting: De tabellen van de Nationale rekeningen, te vinden onder macro-economie, worden opnieuw gestructureerd. De tabellen zijn in een nieuwe mappenstructuur geplaatst. Een aantal tabellen wordt in de tweede helft van 2011 herzien. Sommige tabellen gaan één op één over in een nieuwe tabel, andere worden opgesplitst, weer andere (deels) samengevoegd met andere tabellen. Doelstelling van de herstructurering is om de vindbaarheid van de cijfers te verhogen. De herstructurering valt samen met de herziening van de bedrijfsindeling die in de tabellen van de nationale rekeningen wordt gebruikt. De Nationale rekeningen zijn hiermee overgegaan van de SBI '93 naar de SBI 2008.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37765arw

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37765arw

Banen, arbeidsjaren, arbeidsduur per baan, arbeidsvolume, lonen. jaar- en kwartaallonen, geslacht, economische activiteit.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37765arw

Banen, arbeidsjaren, arbeidsduur per baan, arbeidsvolume, lonen. jaar- en kwartaallonen, geslacht, economische activiteit.