Dataset

Administratieve Eenheden (INSPIRE geharmoniseerd)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Dienst voor het kadaster en de openbare registers (Rijk)
Updated 03/31/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Culture and recreation
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Overzicht van de bestuurlijke indeling van Nederland in gemeenten en provincies. Gegevens zijn gebaseerd op de dataset Bestuurlijke Grenzen, welke afgeleid is uit de Basisregistratie Kadaster (BRK).

Landing page: http://www.kadaster.nl

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

AU.AdministrativeUnit

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://service.pdok.nl/kadaster/au/wms/v2_0?SERVICE=WMS&request=GetCapabilities

accessPoint

AU.AdministrativUnit download

ATOM CC-0 (1.0)

https://service.pdok.nl/kadaster/au/atom/v2_0/index.xml

accessPoint