Dataset

Vervoersnetwerken - Luchttransport (INSPIRE geharmoniseerd)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Dienst voor het kadaster en de openbare registers (Rijk)
Updated 20/10/2021
License Publiek domein
Publicity level Public
  • Information
  • Data sources
Download metadata (XML/RDF)

Description

INSPIRE Vervoersnetwerken - Luchttransport themalaag, geharmoniseerd, gevuld met relevante objecten uit TOP10NL (onderdeel van de Basisregistratie Topografie BRT), geproduceerd en beheerd door het Kadaster.

Landing page: https://www.kadaster.nl

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

JPEG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://github.com/kadaster/top10nl/raw/master/TOP10NL.JPG
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

TN.AirTransportNetwork.RunwayArea

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.nationaalgeoregister.nl/inspire/tn-a/wms?request=GetCapabilities

accessPoint

TN.AirTransportNetwork.RunwayArea

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.nationaalgeoregister.nl/inspire/tn-a/wfs?request=GetCapabilities

accessPoint

TN.AirTransportNetwork.AerodromeArea

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.nationaalgeoregister.nl/inspire/tn-a/wfs?request=GetCapabilities

accessPoint

TN.AirTransportNetwork.TaxiwayArea

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.nationaalgeoregister.nl/inspire/tn-a/wfs?request=GetCapabilities

accessPoint

TN.AirTransportNetwork.AerodromeArea

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.nationaalgeoregister.nl/inspire/tn-a/wms?request=GetCapabilities

accessPoint

TN.AirTransportNetwork.TaxiwayArea

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.nationaalgeoregister.nl/inspire/tn-a/wms?request=GetCapabilities

accessPoint

Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

JPEG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://github.com/kadaster/top10nl/raw/master/TOP10NL.JPG
Gegenereerde grafische weergave