Dataset

DANK - Transportroutes over rivieren en meren.

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Deltares (Overig)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Soil
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

De kaart is een weergave van de verscheidenheid aan typen vaarwegen en dat niet alle rivieren of meren voor elk type schip bevaarbaar zijn.

Nederland is als handelsnatie afhankelijk van het vervoer van goederen. Een belangrijk deel hiervan vindt plaats via rivieren, kanalen en meren. Deze verbinden de Noordzee met de rest van Nederland en het achterliggende Europa. De binnenwateren maken transport mogelijk op een grootschalige en relatieve goedkope manier. Op de binnenwateren zijn vaarroutes aangegeven. Nederland heeft 6200 km aan vaarwegen. Rijkswaterstaat houdt toezicht en begeleidt het verkeer op de binnenwateren. Het transport op de binnenwateren is afhankelijk van het goed functioneren van het systeem, waaronder gebrek of een teveel aan water. In tijden van droogte wordt het vervoer zoveel mogelijk aangepast waarbij men overschakelt op kleinere schepen. Er kunnen ook langere wachttijden ontstaan bij sommige stuwen. Er kunnen conflicten met ander gebruik optreden.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

DANK:dank025_vaarwegen_rivieren_meren_vin_2013

OGC:WMS CC-BY (4.0)

https://deltaresdata.openearth.nl/geoserver/DANK/wms

OGC:WMS

DANK:dank025_vaarwegen_rivieren_meren_vin_2013

OGC:WFS CC-BY (4.0)

https://deltaresdata.openearth.nl/geoserver/DANK/wfs

OGC:WFS

Atom feed transportroutes over zee

ATOM CC-BY (4.0)

https://deltaresdata.openearth.eu/atom/DANK025_transportroutes_over_water_rivieren_en_meren_service.xml

INSPIRE Atom

Downloads

Zipbestand transportroutes over zee

ZIP CC-BY (4.0)

download