Dataset

kencijfers transport naar SBI

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 06/14/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Transport
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Bedrijven, werkzame personen, bedrijfsopbrengsten in mln.euro, Exploitatiekosten e.d. in procenten van de bedrijfsopbrengsten, 1994 - 1999. Gewijzigd op 19 november 2001. Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=7387HHT

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/7387HHT

Bedrijven, werkzame personen, bedrijfsopbrengsten in mln.euro, Exploitatiekosten e.d. in procenten van de bedrijfsopbrengsten,

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/7387HHT

Bedrijven, werkzame personen, bedrijfsopbrengsten in mln.euro, Exploitatiekosten e.d. in procenten van de bedrijfsopbrengsten,