Dataset

Verdiensten en arbeidsvolume; uitvoerstromen, landen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 26/04/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Deze tabel laat zien hoeveel Nederland verdient aan de uitvoer van goederen en diensten en welk deel van het arbeidsvolume in Nederland te danken is aan deze uitvoer. Deze informatie is uitgesplitst naar diverse landen en naar soorten van uitvoer.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015.

Status van de cijfers: De cijfers van 2015-2018 zijn definitief Het meest recente verslagjaar 2019 heeft de status voorlopig.

Wijzigingen per 18 februari 2021: De cijfers van 2015 tot en met 2017 zijn aangepast naar aanleiding van kleine wijzigingen in de methode, de cijfers van 2018 zijn bijgesteld en zijn nu definitief, tevens zijn de voorlopige cijfers van 2019 toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe cijfers worden negen maanden na afloop van het verslagjaar gepubliceerd met de status voorlopig. Na 21 maanden worden de definitieve cijfers gepubliceerd.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83728NED

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
Email: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83728NED

Verdiensten, werkgelegenheid, bijdrage aan bbp en werkgelegenheid Exportstromen en landen

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83728NED

Verdiensten, werkgelegenheid, bijdrage aan bbp en werkgelegenheid Exportstromen en landen