Dataset

Stoppende zelfstandigen; positie bij uitstroom, SBI 2008, kenmerken;'08-'17

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat jaarcijfers over het aantal stoppende zelfstandigen in Nederland. Het betreft hier alle personen van 15 jaar of ouder die in een jaar gestopt zijn als zelfstandige. Stoppen betekent hierbij dat in het verslagjaar geen inkomen als zelfstandige meer is waargenomen, terwijl dit het jaar daarvoor nog wel het geval was. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar geslacht, type zelfstandige (op het moment van stoppen), sociaaleconomische positie bij uitstroom ofwel wat wordt men als men stopt als zelfstandige, de bedrijfstak (SBI 2008) waarin men werkzaam was als zelfstandige en de persoonskenmerken leeftijd, migratieachtergrond en positie in het huishouden.

Gegevens beschikbaar van 2008 tot en met 2017.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 14 januari 2022: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Stoppende zelfstandigen; positie bij uitstroom, SBI 2008, kenmerken. De cijfers in deze nieuwe tabel sluiten beter aan bij andere arbeidsmarktcijfers over zelfstandigen. Zie paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84767NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84767NED

Stoppende zelfstandigen en zzp'ers Geslacht, type zelfstandige, persoonskenmerken en bedrijfstak (SBI 2008)

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84767NED

Stoppende zelfstandigen en zzp'ers Geslacht, type zelfstandige, persoonskenmerken en bedrijfstak (SBI 2008)