Dataset

Religieuze betrokkenheid; persoonskenmerken

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/29/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Religion
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft een overzicht van de veranderingen in het percentage mensen in Nederland vanaf 15 jaar dat zich tot een bepaalde kerkelijke gezindte rekent. De volgende categorieën religie worden daarbij tot 2019 onderscheiden: geen kerkelijke gezindte, totaal kerkelijke gezindte, Rooms-Katholiek, Protestantse Kerk in Nederland, Nederlands Hervormd, Gereformeerd, Islam en overige gezindte. Vanaf 2019 wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen de verschillende groepen protestanten. Ook wordt het percentage mensen vanaf 15 jaar weergegeven dat naar een religieuze bijeenkomst gaat. Kerkelijke gezindte en bezoek religieuze dienst worden opgesplitst naar verschillende persoonskenmerken.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 29 maart 2024: Cijfers over 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In de eerste helft van 2025 worden cijfers over 2024 toegevoegd.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82904NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82904NED

religie, religieuze betrokkenheid, kerkelijke gezindte, kerkbezoek persoonskenmerken, geslacht, leeftijd, opleiding

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82904NED

religie, religieuze betrokkenheid, kerkelijke gezindte, kerkbezoek persoonskenmerken, geslacht, leeftijd, opleiding