Dataset

Gemeenteraadsverkiezingen; gemeenten betrokken bij herindelingen, 2000-2002

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Governance
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over verkiezingsuitslagen van tussentijdse gemeenteraadsverkiezingen van gemeenten in Nederland die betrokken waren bij een gemeentelijke herindeling.

In deze tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:

  • kiesgerechtigden, opkomst en stemmen per gemeente;
  • gemeenteraadsleden naar geslacht en politieke groepering per gemeente;
  • wethouders naar geslacht en politieke groepering per gemeente;
  • burgemeesters naar geslacht per gemeente.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000 - 2002

Status van de cijfers: De gegevens van deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 18 mei 2018: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70221NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70221NED

Verkiezingsuitslagen van gemeenten met tussentijdse gem.raadsverkie - zingen i.v.m. betrokkenheid bij een gemeentelijke herindeling;

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70221NED

Verkiezingsuitslagen van gemeenten met tussentijdse gem.raadsverkie - zingen i.v.m. betrokkenheid bij een gemeentelijke herindeling;