Dataset

Wetenschappelijk onderwijs; promoties, studierichting

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/15/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Higher education
Publicity level Public
Download metadata (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat per studiejaar gegevens over de studierichting waaronder promoties in het wetenschappelijk onderwijs vallen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2016/'17.

Status van de cijfers: Alle cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 maart 2023: De definitieve cijfers over het studiejaar 2021/'22 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In het eerste kwartaal van 2024 komen de definitieve cijfers over het studiejaar 2022/'23 beschikbaar.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83966NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83966NED

Wetenschappelijk onderwijs; gepromoveerden aan universiteiten Studierichting

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83966NED

Wetenschappelijk onderwijs; gepromoveerden aan universiteiten Studierichting