Dataset

Atlas van de Verstedelijking in Nederland - groeikaarten

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
Updated 05/02/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Culture and recreation
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Bestand van de groeifases van Nederlandse steden, begonnen met de 35 steden uit de Atlas van de Verstedelijking van Nederland (Rutte, R. & J.E. Abrahamse (red.), 2014). De dataset wordt uitgebreid met andere steden, wanneer dit binnen een stedenbouwkundig project van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) valt. In versie 2019 van het bestand zijn 38 steden opgenomen.

Landing page: https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/bronnen-en-kaarten/documenten/publicaties/2019/01/01/bijlagen-bij-de-kaart-van-de-verstedelijking

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/api/records/ff63434f-7b4a-4346-a4e2-2037adfbcf0c/attachments/verstedelijking-Groeikaart_verstedelijking_NL.png
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

Groeikaart_verstedelijking_NL

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://services.rce.geovoorziening.nl/verstedelijking/wms?request=GetCapabilities

accessPoint

Groeikaart_verstedelijking_NL

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://services.rce.geovoorziening.nl/verstedelijking/wfs?request=GetCapabilities

accessPoint