Dataset

Omgevingsverordening, Stedelijk gebied

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Noord-Brabant (Provincie)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Onbekende licentie
Thema
  • Organisation and policy
  • Spatial planning
Publicity level Restricted
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Er is in de omgevingsverordening een basisregeling geformuleerd voor een duurzame stedelijke ontwikkeling. Uitgangspunt daarbij is dat eerst de mogelijkheden in Stedelijk gebied worden benut of de mogelijkheden in leegkomend of leegstaand erfgoed elders in de gemeente. Gebaseerd op de Brabantse omgevingsvisie wordt aandacht gevraagd voor de opgaven vanuit een veilige, gezonde leefomgeving, energietransitie, klimaatadaptatie en een concurrerende, duurzame economie. Daarom zijn deze aspecten specifiek benoemd zodat die van begin af aan bij de ontwikkeling van een plan betrokken worden. Bij stedelijke ontwikkelingen is ook een relatie gelegd met de afspraken die in het regionaal overleg worden gemaakt. Het Stedelijk gebied wordt twee keer per jaar geactualiseerd in kaartaanpassingsrondes aan de hand van vastgestelde en in werking getreden omgevingsplannen of omgevingsvergunningen voor een stedelijke ontwikkeling. Deze worden toegevoegd aan het stedelijk gebied, ook al moeten de gebieden soms feitelijk nog in ontwikkeling gebracht worden.

Landing page: https://www.brabant.nl/omgevingsverordening%5EMeer%20informatie%20is%20te%20vinden%20op%20het%20provinciale%20webadres

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

geojson bestand

ZIP Onbekende licentie

download

geopackage bestand

ZIP Onbekende licentie

download

shapes bestand

ZIP Onbekende licentie

download

gml bestand

ZIP Onbekende licentie

download