type-icon

Community

Onderwijsdata

Onderwijsdata Community

De onderwijsdata community brengt alle data, toepassingen en dataverzoeken in het domein Onderwijs bij elkaar. Hier vind je alle onderwijs gerelateerde datasets. Kun je specifieke data niet vinden? Laat een dataverzoek achter of stel je vraag op het forum van data overheid.

Groepen

Alle datasets rond onderwerp "arbeidsmarkt" inclusief Uitstroom arbeidsmarkt

Alle datasets voor het onderwerp "kansengelijkheid", inclusief Kansongelijkheid, inclusief onderwijs...

Alle datasets rond onderwerp Financiering onderwijs. inclusief Geldstromen, geld, lumpsum, onderwijs...

Alle datasets rond onderwerp Curriculum, inclusief leerplan, doelen, leerdoelen.